#
# #

RECRUITMENT : ADVERTISEMENT No.

महत्वाचे दिनांक:
HELP LINE Nos: 7350878929
तलाठी लेखी परीक्षा ४/१०/२०१५ दु २ ते ४
लिपिक-टंकलेखक लेखी परीक्षा  ४/१०/२०१५ स १० ते १२
लेखी परीक्षेसाठी ऑनलाईन प्रवेश पत्र उपलब्ध होण्याचा कालावधी २८/९/२०१५स ९ वाजेपासून ते ४/१०/२०१५ स ९ वाजेपर्यंत  


 

#